Predbežná objednávka - Cukráreň F a n t á z i a - www.hrinovskacukraren.sk
Cerovská – Sujová, tel. čísla : +421 905 888 545, +421 45 5497 900
vianočná ponuka je vyznačená ružovou - celý sortiment koláčov pečieme len mimo vianoc!

č. výrobok váha
( g )
cena
( € )
počet suma kód
16
31
39
8
22
11
29
64
19
7
30
3
55
26
25
24
66
27
23
13
71
46
5
1
47
59
21
69
63
17
67
68
50
49
57
56
14
72
  
č. výrobok váha
( g )
cena
( € )
počet suma kód
18
10
62
32
52
70
53
40
51
15
20
6
48
73
54
4
2
61
9
28
58
60
65
45
42
41
12
38
33
36
35
37
43
34
34
44
44
Spolu celkom: ks:
(*) - označené výrobky sú bezlepkové